Søk her SØK HER
CV

Inger Magerøy Lærer på Bo og Fritid

Bachelor. Fordypning i musikk, utviklingsstudier, spansk språk og latinamerika, mediekommunikasjon

Yrkeserfaring
Har vært ansatt hos oss siden 2004 som lærer/linjelærer.

ELEV MARTINE SOLBERG OM INGER MAGERØY

Som for de fleste andre var året på folkehøgskole mitt første år hjemmefra, noe som føltes litt fremmed og skremmende i starten. Det føltes imidlertid trygt og godt å møte Inger med sitt store smil og varme hjerte de første dagene på skolen. Inger er varm og inkluderende i møte med sine medmennesker, noe som gjør henne til en god lærer og venn. Gjennom å se hver enkelt elev i klassen skaper Inger trygghet slik at elevene får rom til å utvikle sitt potensial fritt for prestasjonspress. Samtidig er hun en god samtalepartner som du kan komme til enten du tviler eller tror. Inger har dessuten litt latinsk blod i årene, og hennes fargerike sinn og latinske rytmer tilfører skolehverdagen litt ekstra glede og latter. Inger er også raus med å dele sang og musikk med sine omgivelser; både rundt leirbålet og på skolen. Som min linjeleder var Inger den som la tilrette for at jeg som elev skulle få maksimalt utbytte av mitt år i vintereventyret.