Søk her SØK HER

Søknadsskjema

Her finner du elektronisk søknadsskjema til Valdres folkehøgskole.

Opptaket starter 1. februar, men det er erfaringsmessig lurt å være tidlig ute med søknaden for å få plass på den linja du helst ønsker!

Velkommen som søker til oss!

Litt informasjon spesielt til søkere på Bo - Fritidslinja:

Opptaket på denne linja starter allerede 1. november.

Skolen tar kontakt og inviterer søker, foresatte og eventuelt andre i støtteapparat til et besøk på skolen. Dette for at søker kan bli litt kjent med skolen og tilbudet, og at vi på skolen kan bli litt kjent med søkeren og kartlegge støttebehovet.