Søk her SØK HER

Verdigrunnlag

Våre tre kjerneverdier er: Kristen, raus og aktiv.

Her er du velkommen som den du er, uavhengig av din bakgrunn, politisk tilknytning, livssyn og tro. 

Vi legger vekt på ekte møter mellom mennesker, der du våger å være deg selv.

Vi ønsker at du skal få erfare at kristen tro kan være:

  • Nestekjærlighet i praksis, lokalt og globalt.
  • Livsglede og engasjement.
  • Omsorg for skaperverket; naturen og oss mennesker.

undefined

Valdres folkehøgskole eies av Norges KFUK-KFUM som er en del av verdens største ungdomsorganisasjon YMCA. KFUK-KFUM –YMCA er internasjonalt kjent for å sette ungdoms engasjement og behov i sentrum for alt arbeid. KFUK-KFUM eier også Rønningen folkehøgskole og Sunnmøre folkehøgskule, foruten tre skoler til som eies sammen med andre. KFUK-KFUM er gode på folkehøgskoler.

Kristent tilbud
Dersom du som elev ønsker det, er det et frivillig tilbud om å delta på kveldsmøter og samtalegrupper. På samtalegruppene diskuteres eksistensielle spørsmål, og det deles tanker rundt tro og tvil. Her møtes du med respekt uavhengig av din bakgrunn. Dette er det mange elever som synes er meiningfylt og fint, og vi har i år en oppslutning på 70-80 elever både på samtalegruppene og møtene.